Ey Tanrım

Ey tanrım

Ya sen

Sana eğilmedi mi?

Bu gök

Bu yer

Bu beden?

Öyle uzaktan uzağa

Bu zulmü izlemek

Neden?

Neden bu sessizlik

Bu atalet

Böyle mi gerçekleşiyor

İlahi adalet