Kitaplar

Öteki değerlerin ortaya çıkarılması kaybolmalarının engellenmesi bir insanlık görevidir.

Felsefi ve Mitolojik Açıdan Kürt Halı ve Kilim Desenleri ,İkram İşler - Fiyatı ve Konusu | Kitap365.com

Kitaplarımız Google play üzerinden satışa sunulmuştur.

Felsefi ve Mitolojik Açıdan Kürt Halı ve Kilim Desenleri

Felsefe ve Mitoloji açısından Kürt Halı ve Kilim Kitabı on yıllık bir emeğin ürünüdür. Kitap Kürt halı ve kilimlerinin nasıl yapıldıklarını, hangi emekler sonucu oluştuğunu anlattığı ilk bölümden sonra bu halı ve kilimlerin yapısal ve sanatsal özelliklerini açıklamaktadır. Kitabın asıl konusu olan desenler kısmında Kürt halı ve kilimleri üzerinde yer alan desenlerin anlamlarını açıklamaya girişir.

Desenlerin İslam öncesi ve sonrasında aldığı şekiller ve geçirdiği anlam değişikliklerini bu bölümde açıklar.

Kitap Ana Erkil dönemden başlayarak, sırasıyla köleci, feodal toplumlarda kadın ve erkeğin toplum içindeki yerinin nasıl değiştiğini Kürt halı ve kilim desenleri paralelinde anlam bütünlüğü içinde dile getirir.

Kitap sadece bir mitoloji ya da felsefe kitabı değil aynı zamanda bir görsel tarih kitabidir. Kitabın yazarı 30 yıllık felsefe öğretmenliği birikimini kullanarak halı ve kilim desenlerini felsefenin ve Mezopotamya’nın mitolojik geçmişi paralelinde, arkeolojik verilerden de yararlanarak açıklarken dünya inançlarının nasıl bütünleştiğini ve Mezopotamya, Mısır, Hint ve Çin kültürlerinin birbirlerinden nasıl beslendiklerini de gözler önüne sermektedir. Ayrıca Latin Amerika kültürü ile Kürt kültürünün benzerliklerine dikkat çekmekte, dünya mitolojilerinin nasıl aynı kaynaktan beslendiğini gözler önüne sermektedir.

Satın Alma Kanalları

Kidega.com

Nadirkitap.com

Pegem.com

Sitav.com

Zilan Dosyası (2 Cilt Takım)

Zilan Dosyası I ve II

Zilan Dosyası 1-2 cilt 20 yıllık bir araştırmanın ürünüdür. Yazar, uzun yıllar Zilan olayları, diğer adıyla Zilan Katliamı ile ilgili çalışma yürütmüş, belge toplamış, Zilan Katliamından sağ kurtulanları bulmuş onlarla röportaj yapmış ve uzun bir çalışmanın sonucunda bu iki ciltlik eser ortaya çıkmıştır. Zilan Katliamı üzerine yazılan en kapsamlı eserdir Zilan Dosyası.
Zilan Dosyasında her bir tanığın anlattıkları bir film senaryosuna konu olacak nitelikte acı dolu gerçeklerdir. Zilan Katliamında yaşananlar canlı tanıkların beyanıyla ilk sefer böyle açık bir şekilde gözler önüne sermektedir.
Yazar, Zilan Katliamı ile birlikte Zilan Deresi’nin tarihini ve yine o dönemde Zilan Deresi ve çevresinde ve yine Ağrı Dağı’nda gelişen olayları da geniş bir şekilde ele almıştır.
Yazar, hem Zilan Katliamını belge ve tanıklarla geniş bir şekilde ele almış, hem katliam öncesi ve sonrasını detaylı bir şekilde okuyucuyla paylaşmıştır. Özellikle katliamdan sonra yaşananlar bir nevi katliamın devamı olarak yıllarca sürmüştür. Yine katliamdan sonra toplumda yaşanan ve yıllarca devam eden trawmayı tanıkların diliyle açık bir şekilde okuyucuya sunmuştur.
Zilan Katliamıyla ilgili ince detaylara kadar bilgi sahibi olmak isteyenler için Zilan Dosyası yegane bir eserdir.

Satın Alma Linkleri

Nadirkitap.com

Hairbag.com

Pirtukakurdi.com