İki ciltlik olan bu eserde Dünyanın ilk Bayramı olan Newroz ile ilgili olarak on açıdan bir araştırma mevcuttur. Bilimsellikten asla taviz verilmeden yapılan araştırma Arkeolojik veriler esas alınarak bir çok kaynaktan yararlanılmış derinlemesine bir araştırma yapılmıştır.

Kikabın birinci cildinde 1. Etimoloji,

2. Tanım,

3. Anlam,

4. Newrozun önemi,

5. Zamanbilim (Takvim) Açısından Newroz, (Dünyü takvimlerinde newroz’un izi araştırılmıştır)

6. Newroz’un Tarihi Boyutu,

7. Newroz’un Coğrafya Boyutu,

8. Newroz’un Politik Boyutu,

9. Newroz’un Ekonomik Boyutu,

10.Newroz’un Psikoloji Biliminde kullanılması

11. Newroz’un Astrolojide Kullanılması

gibi Konular yer almaktadır.

Kitabın ikinci Cildinde ise:

  1. Dini ve Mitolojik Boyutu
  2. Newroz’un Sosyo-Kültürel Boyutu
  3. Newroz’un Sanatsal Boyutu
  4. Newroz’un Edebi Boyutu
  5. Kürt Basın ve Yayınlarında Newroz konuları yer almaktadır.